Thursday, September 29, 2011

STUDENTSKI ZAHTEVI (PRELIMINARNI ZAHTEVI PRE ODRŽAVANJA PLENUMA)

Da se rangiranje isključivo vrši na pravedan i fer način, tako da svi studenti i studentkinje budu ravnopravni u rangiranju, kako između sebe tako i u odnosu na Fakultet. Ukoliko se uslovi i način rangiranja pokažu kao neravnopravni i nefer, studenti i studentkinje imaju pravo da traže i potpuno obustavljanje rangiranja!

Da bi uslovi i način rangiranja bili jednaki za sve studente i studentkinje, kako u ovom tako i u narednim upisnim rokovima, potrebno je obezbediti rangiranje PO GRUPAMA (studijskim profilima) za sve generacije i uvesti MAKSIMUM od 60 ESPB kao kriterij za rangiranje. Jednak tretman mora da važi za sve studente i studentkinje, inače je svaki potez Fakulteta koji od toga odstupa nelegitiman! Ili se rangiraju svi — ili se ne rangira niko. Ili se rangiraju svi na isti način — ili se ne rangira niko.

Zatim, da bi studenti i studentkinje bili ravnopravni u odnosu na Fakultet, Studentska služba mora sve uslove upisa u narednu školsku godinu odrediti i obznaniti isključivo PRE POČETKA PRETHODNE školske godine. Zato su nelegitimni svi propisi koje Fakultet retroaktivno donese, i o kojima studenti i studentkinje nisu bili blagovremeno, unapred informisani. Retroaktivna primena odluka je krajnje nelegitimna, i studenti i studentkinje imaju pravo da traže i potpuno povlačenje svih neblagovremeno donesenih odluka Fakulteta!

Drugo, nelegitimno je bilo koje naplaćivanje školarine i drugih troškova studija od studenata i studentkinja koje Fakultet nije jasno, javno i unapred, blagovremeno obrazložio. Fakultet je u obavezi da pre početka školske godine javno, i uz pravo žalbe, obrazloži studentima i studentkinjama pojedinosti svake naplate novca koju od njih u toku te školske godine potražuje. Ako se ispostavi da su troškovi studija u stvarnosti MANJI od onoga što Fakultet potražuje od studenata i studentkinja, odnosno da studenti i studentkinje NISU dobili ono što su Fakultetu platili, Fakultet mora da donese odluku o smanjenju školarina i cene boda, a tek je povraćaj nelegitimno već uzetog studentskog novca posebna priča!

No comments:

Post a Comment