Thursday, September 29, 2011

Zapisnik sa plenuma održanog 27.9.

Plenum Filološkog fakulteta 27.09.2011.
Zapisnik:

Prisutni: većinom studenti Filološkog fakulteta i predstavnici Filozofskog, FPN-a, FDU-a, Matematičkog...

Tačke dnevnog reda: 1. problemi i zahtevi
                                  2. nastavno veće
                                  3. protest i peticija
                                  4. radne grupe
                                  5. naredni plenum


                                                                 1.


Problemi: rangiranje, školarine i troškovi studiranja, dodatne godine i prošlogodišnja izmena zakona, neusaglašenost Zakona o visokom obrazovanju i Statuta fakulteta, često menjanje uslova upisa i zakona...

Zahtevi koji su usvojeni glasanjem:

1. Potpuno ukidanje rangiranja, svi koji su u školskoj godini skupili 48 i više bodova imaju pravo na budžet

2. Apsolventski staž tj. studenti 2006. i 2007. generacije imaju pravo da sa osvojenih 48 i više bodova pređu na budžet ukoliko su bili u statusu samofinansirajućih, a ukoliko su imali budžet – zadržavaju isti. Studenti koji nisu stekli uslov za budžet plaćaju fiksnu cenu.* Ovo isto da važi sledeće godine za upis generacijama 2008. i svim sledećim generacijama

3. Smanjenje školarina i troškova studiranja*

4. Transparentnost troškova fakulteta


(2.*osim u slučaju da se izborimo za besplatno obrazovanje J potrebno je da odredimo tu fiksnu cenu koju ćemo zahtevati, npr. da bude u visini jedne ili dve minimalne zarade
3.*na sledećem plenumu da se dogovorimo koje cene predlažemo, npr. da visina školarine bude 4 minimalne zarade)


                                                          2.

Dva predstavnika studenata su pozvana da govore pred nastavnim većem sutra u 18h. Glasanjem je odlučeno da u ime studenata odu ograničeni delegati koji če biti odgovorni direktno studentima na plenumu. Kandidati će pročitati zahteve, obavestiti 200 profesora i ostale prisutne o odlukama plenuma, pozvati ih na solidarnost. Delegati nemaju ovlašćenje da diskusuju sa profesorima, niti da pregovaraju. Po završetku nastavnog veća, delegati će podneti izveštaj preko liste i na sledećem plenumu. Delegati su određeni glasanjem i to su Peđa Anđelković (21) i Svetlana Gutić (06).


                                                      3.

Razgovaralo se o tome kako bi izgledala naša borba, bilo je raznih predloga za ubuduće – blokada fakulteta, saradnja sa drugim fakultetima i protest ispred zgrade vlade. Prvi protest bi trebalo da ima mobilizacioni karakter i da privuče pažnju uprave fakulteta i brucoša, kao i svih ostalih studenata koji nisu uključeni. Na tom protestu bi trebalo pozvati na sledeći protest tj akciju, o tome još nismo odlučili, ali ćemo na narednom plenumu koji će biti pre prvog protesta.

Glasanjem je usvojen predlog da se protest održi u ponedeljak 3.oktobra, u 12:00h. (to vreme je odabrano zato što u 12h počinje svečani prijem brucoša u Sali heroja). Za osmišljavanje akcije je zadužena radna grupa za organizaciju protesta. Za letke, plakate i ostali materijal je zadužena radna grupa za propagandu i tehnička pitanja. Za obaveštavanje medija je zadužena grupa za medije.

Peticija sa zahtevima će krenuti od sutra. Potrebno napraviti event na fbu za peticiju. Potpisi će se pšrikupljati u holu fakulteta, takođe svako može samoinicijativno da prikupi potpise kolega sa grupe, potrebno je odštampati zahteve ispod kojih će se potpisivati.

No comments:

Post a Comment