Tuesday, October 25, 2011

LABRIS –ORGANIZACIJA ZA LEZBEJSKA LJUDSKA PRAVA PODRŽAVA STUDENTSKI PROTEST


Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava pruža punu podršku studentima i studentkinjama Filozofskog i Filološkog i fakulteta u Beogradu kojeposlednjih par dana blokiraju nastavu i bore se za ostvarenje svih formulisanih zahteva.

U prvom redu podržavamo zahteve koji se odnose na smanjenje školarina na tri minimalne plate imajući u vidu i da pravo na obrazovanje predstavlja jedno od osnovnih ljudskih prava.

Podsećamo da je naša država ratifikovala Međunarodni pakt o socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima u kome se u cilju punog ostvarenja prava na obrazovanje u članu 13. navodi da „više školovanje treba da bude dostupno svima podjednako, zavisno od sposobnosti svakoga, kroz odgovarajuća sredstva, a naročito kroz uvođenje besplatnog školovanja“.

Protivimo se bilo kakvom vidu mešanja države usmerenom ka sprečavanju studentskog protesta jer bi to predstavljalo grubo kršenje autonomije univerziteta.

Takodje zahtevamo da se ispita pozadina napada bakljom na Filozofskom fakultetu i da se sa tim u vezi obznane nalogodavci koji koriste usluge fašističkih organizacija u obračunu sa studentima i studentkinjama, ali i LGBT osobama i drugim manjinama.


No comments:

Post a Comment