Saturday, October 8, 2011

Zapisnik sa plenuma Filološkog fakulteta, 7. oktobar 2011.


Moderatori: Stefan, Sava.
Zapisničari: Bane, Sava M.
Stanje u kasi:
Broj prisutnih: 99

Dnevni red:

  1. Rasprava o pravu glasanja na plenumu Filološkog fakulteta.
  2. Dalji koraci.
  3. Radne grupe.
  4. Zahtevi.

Zapisnik:

  1. Rasprava o pravu glasanja na plenumu Filološkog fakulteta:

- Predlog da na plenumu Filološkog fakulteta pravo glasa imaju samo studenti sa Filološkog fakulteta, a studenti sa drugih fakulteta da imaju pravo prisustva, kako bi mogli da daju svoje predloge.  1 glas
- Pravo glasa za pitanja koja se tiču Filološkog fakulteta da imaju samo studenti sa Filološkog fakulteta, a za opšta pitanja imaju pravo glasa studenti svih fakulteta.
- Da imamo svi pravo glasa na svakom od fakulteta.
- Da se organizuju dva različita plenuma, plenum Filološkog fakulteta i plenum Univerziteta u Beogradu. Ko može da glasa na Filološkom?
- Prvi deo plenuma da bude plenum BU, a drugi deo plenuma da bude plenum Filološkog fakulteta.
- Prvi deo plenuma da bude plenum Filološkog fakulteta, a drugi deo plenuma da bude plenum BU.

*Da se plenum zove Plenum studenata.

Pokrenuo se plenum na Fakultetu političkih nauka.

Radna grupa za probleme na Filološkom fakulteta: Nikola, Tamara, Stefan, Marija, Jovana, Magdalena, Jelena, Katarina, Milan, Marko, Sava, Stefan, Sneža, Ceca. Da radna grupa na Filološkom fakultetu ostane aktivna i nakon protesta.

Tražiće se da plenum dobije legitimitet od dekanke i da se odobri prostor na oglasnoj tabli u auli Fakulteta.

  1. Dalji korac:

Zahtevi su prvo predati koji su bili formirani preko FB grupe. Dekanki Filološkog fakulteta.
Protesna šetnja
Blokada fakulteta
Poljoprivredni fakultet će u utorak napraviti protest, i predlog je da im se mi pridružimo. Imamo koktakt sa Poljoprivrednog, studenta treba da kontaktira nadležna radna grupa.
Da se formira delegacija za kontakt sa Poljoprivrednim fakultetom i organizaciju protesta u utorak 11. oktobra.
Radne grupe;
Radna grupa za propagandu:
Formiranje radne grupe koja će se baviti samo SKONUS-om. Članovi grupe: Matija, Stefan, Bane, Marko, Sava J.
Plenum da odobri youtube kanal koji se tiče studentskog protesta. Odobreno.
Da svaka radna grupa na početku plenuma da izveštaj o svom radu (da uvek bude prva tačka dnevnog reda)

Da se zabrani propaganda političkih partija i grupa na plenumu i na protestima (to uključuje časopise, letke, transparente i bilo kakva pominjanja politike, političkih partija ili ideologija nevezanih za studentski protest). IZGLASANO!

U slučaju vređanja i sličnih situacija plenum može da izglasa izbacivanje određene osobe i plenum prestaje sa radom dok ta osoba ne napusti plenum.

SLEDEĆI PLENUM STUDENATA:
Plenum filološkog u ponedeljak, 10.10.2011. u 14h. Moderatori: Stefan Stena i Sanja. Teme: izveštaj radnih grupa, ima li blokade faulteta (šaltera, ulaza, učionica)
Sastanak delegata različitih fakulteta u sredu, 12.10.2011. u 14h.
Šta posle upisa?
Produženje apsolventskih rokova?
SLEDEĆI PROTEST:
Petak, 14.10.2011. u 12h
Prijavljuje se neformalno.

Rasna grupa za koordinaciju: Ceca, Marko Pavlović sa geografije, Kosta (FDU), Stefan Stena, Mirko (viša ET), Kuki (FDU), Jovana (Viša tekstilna), Matija (Filozofski), Bane (FMU).

Posebna radna grupa za fleš akcije: Stefan Stena, Ceca, Goran, Jelena, Pavle, Sanja, Goran, Maja, Irina, Đina,Sava
*dati direktivu ljudima s drugih fakulteta da se organizuju (svako sopstveni plenum)
*fleš akcije (epizodični protesti, blokade fakulteta, šaltera, dekanata, Sale heroja), da ne bi bilo zatišja
*štampanje majica 'dole školarine'

                  
PREGOVORI?
Pro: neozbiljno odbijati,da čujemo šta nude
Con: nemamo legitimitet, nemamo definisan okvir

No comments:

Post a Comment