Saturday, October 22, 2011

Zapisnik sa studentskog plenuma Filološkog fakulteta, 21.10.2011.


Studentski plenum Filološkog fakulteta 21.10.2011.

Dnevni red:
 1. Blokada preko vikenda 
 2. predavanje u ponedeljak(odloženo za sledeći plenum)
 3. radne grupe
 4. occupy wall street
 5. procena situacije (odloženo za sledeći plenum)


 1. Blokada
Većina se na samom početku složila sa time da blokada mora ostati na snazi do ispunjenja zahteva, inače bi izgubila smisao. Međutim, postavila su se pitanja pojedinaca koja je poenta blokade i koliko će da traje. U daljem toku plenuma govorilo se u korist odbrane blokade: da nam se i drugi fakulteti pridružuju,da borba raste i da je još od početka trebalo očekivati da blokade duže traju i da se prošire na ostale fakultete širom Univerziteta.
Zatim se postavilo pitanje da li su nam zahtevi identični kao zahtevi koje je postavio SKONUS i utvrđeno je da nisu. Razlika je u tome što mi tražimo da se školarine smanje na tri minimalne plate. U diskusiji se većina se složila da je naša borba bitnija od izgubljenih predavanja, uprkos suprotstavljenim mišljenjima pojedinaca.
Govorilo se o očekivanim napadima medija jer se isti ponavljaju iznova, svake godine: objavljuju da smo nekakva levičarska ili desničarska organizacija, a ne studenti.
Predloženo je da napravimo svoje nezavisne medije preko kojih bismo propagirali stavove koji su izignorisani u medijima. Nikako nije tačno to, da nam je zahtev ispunjen; u pitanju je manipulacija: pokušaj napada na naš pokret i pokušaj razjedinjenja studenata. Zahtevi se znaju i postavljeni su na blogu plenuma. U pitanju je neinformisanost studenata ili pokušaj opstrukcije.
Predočeno je da plaćena školarina studentima od strane fakulteta nije trajno rešenje jer ti studenti nisu na budžetu, a zatim se glasalo po pitanju nastavka blokade i izglasan je nastavak apsolutnom većinom.

 1. Radne grupe:
Pre svega je iskazana potreba da se preciznije definišu radne grupe i način njihovog rada. Obavešteni smo da je radna grupa za medije pozvana na filozofksi da zajedno napišemo saopštenje, odnosno demant. Zatim je izglasano postojanje sledećih radnih grupa, koje između ostalog, podnose izveštaje plenumu i raspolažu materijalnim i tehničkim sredstvima koja su im potrebna:
 1. Redari
 2. Propaganda
 3. Mediji  (izglasano je da će članovi ove RG,ubuduće biti i delegati)
 4. Radna grupa za alternativne, kulturne i edukativne događaje
 5. Radna grupa za koordinaciju – tu će biti i blagajna
 6. Radna grupa za probleme filologa (u vezi sa studijama) problemifilologa@gmail.com
 7. Logistika – ljudi zaduženi za snabdevanje hrane i pića.


3.Occupy wall street
Predlog da dopustimo organizaciji occupy wall street da koriste prostorije fakulteta je odbijen apsolutnom većinom uz obrazlozenje da mi nemamo mandat da izdamo
prostorije fakulteta.

No comments:

Post a Comment