Saturday, October 1, 2011

zapisnik sa plenuma 30.9.2011.
Tačke dnevnog reda: 1. izveštaji
                                  2. zahtevi
                                  3. protest
                                  4. ostalo

1. Izveštaj sa nastavnog veća:
I profesorima i studentima postaje jasno da se već duži niz godina radi na tome da znanje postane roba, da se fakulteti privatizuju. To znači da će studiranje biti privilegija samo bogatih, kao i da će opstati samo isplativi smerovi i fakulteti – oni koji su traženi od strane poslodavaca, a da će ostali biti prinuđeni da se takmiče sa privatnim fakultetima i školama i/ili će prestati da postoje. Saznali smo da se priprema centralizacija univerziteta kao i to da se omogući ulazak privrednika (čitaj tajkuna) u savete fakulteta - da oni odlučuju o našem obrazovanju! Moramo se boriti protiv toga svim snagama!!!!


Zaključak sa nastavnog veća je sledeći: fakultet ne može da uradi ništa mimo zakona, a nas zakon ugrožava – dakle, borimo se protiv zakona, naše zahteve nosimo pred Vladu!
Ukoliko propadnu budžetska mesta, fakultet će morati da vrati taj novac i profesorima će biti smanjene plate. Zato će se uprava fakulteta potruditi da dobije dozvolu (od ministarstva) da nepopunjena budžetska mesta prerasporedi na studente koji na rang listama nisu upalu na budžet.
Obimniji izveštaj sa nastavnog veća možete videti na blogu


  Izveštaj radnih grupa:
Protest je u ponedeljak 3.10. ispred Filološkog fakulteta u 11h. Radne grupe će tamo biti ranije. Pošto ovaj protest ima za cilj da informiše ostale studente i brucoše i motiviše ih da se uključe u borbu za prava studenata. Zato če svima biti deljen letak koji je trenutno u izradi. Na letku će biti tekst o reformama visokog obrazovanja, bitne informacije i zahtevi koje smo izglasali. Takođe na grupi na fejsbuku je u toku glasanje za glavnu parolu (za glavni transparent), ovde je link


Napravite svoje transparente i banere ukoliko želite, ili se pridružite radnoj grupi u izradi, za to kontaktirati Savu Jokića. Pozovite sve svoje kolege da dodju na protest!

2. Izglasani su sledeći zahtevi:

 Za Vladu: 1.da se omogući finansiranje iz budžeta za sve studente fakulteta i viših škola koji su ostvarili 48ESPB u toku školske godine i da to pravilo i nepromenjen uslov za budžet ostanu da važe i u narednim godinama.
                 2. da se pravo na finansiranje iz budžeta omogući u prvih pet, a ne samo u prve četiri godine od upisa studija, a da se generacijama 2006. i 2007. pravo na finansiranje iz budžeta omogući u u svih osam godina od upisa.
                 3. da se zakonski ograniče visine školarina na iznos od tri minimalne mesečne neto zarade u Republici Srbiji.

Za Filološki fakultet:
                  1. da studenti generacije 2006. i 2007. bez obzira na broj ESPB ako su u prethodnoj godini bili na budžetu – ostanu na budžetu, a ako su bili na samofinansiranju i ostvarili 48ESPB – da predju na budžet ili da ako nema mesta na budžetu da se oslobode plaćanja školarine u produženoj godini, a da to važi i za sve buduće generacije (2008, 2009....)
                  2.da se predmeti koji se ponovo upisuju (a odslušani su) plaćaju po 33% redovne cene boda i da se omogući naknadni upis predmeta u toku školske godine
                  3. da se utvdre jasni kriterijumi za određivanje visine školarine i drugih troškova studiranja, s tim da školarina ne sme da pređe iznos od tri minimalne mesečne  neto zarade u Republici Srbiji.


Dva zahteva neće sad ući na peticiju za upravu fakulteta da se ne bi kosila sa zahtevom za ukidanje rangiranja, ali ih čuvamo za svaki slučaj, to su:
-da se rangiranje generacija 2008-2010. upisanih na program JKK sprovede po profilima, a da se preostala budžetska mesta sa svih rang listi prerasporede na ostale studente koji imaju 48+ESPB ali na rang listi nisu ostvarili budžet; da se odredi gornja granica za rangiranje i da to bude 60ESPB
-da se svi studenti generacija 2008-2010. (uključujući i studente generacija 2006. koji su obnovili dve godine i 2007. koji su obnovili jednu godinu) koji su ostvarili 48ESPB i više a nisu mogli da budu finansirani iz budžeta oslobode plaćanja školarine

3. Protest je u ponedeljak 3.10. ispred Filološkog fakulteta u 11h!!!!!!! Planira se veliki protest na kome će se ići pred zgradu Vlade. Radi se na povezivanju sa studentima drugih fakulteta, na plenumu su bili prisutni studenti sa muzičke, fpn, filozofskog itd. Predložena je blokada studentskog trga, kao i nemanjine ulice. Posle protesta u ponedeljak plenum na kome se dogovaramo kad idemo u veliki protest. Potrebno je graditi kampanju protesta tako da se priča o BESPLATNOM OBRAZOVANJU, i da to bude krajnji cilj.

Od ponedlejka kreće peticija sa gore navedenim zahtevima

4. prikupljen je novac za materijal za transparente i letke. Novac je kod radne grupe za propagandu koja rukovodi izradom materijala.

No comments:

Post a Comment