Sunday, October 16, 2011

Zapisnik radne grupe za blokadu Filološkog fakulteta, 16. oktobar 2011.


Moderator: Darko
Zapisničar: Bane
Broj prisutnih: 24

Da li blokirati šaltere? NE.

Otvoriti radne grupe na blokadi:
1.       Redarska radna grupa.
2.       Radna grupa za alternativni program nastave.
Napraviti alternativni program predavanja i pozvati studente da sami drže nastavu. Međusobna predavanja na određenu temu, tribine, projekcije filmova... Biblioteka i čitaonice će biti na raspolaganju svim studentima kako bi mogli da uče. Blokada nije u cilju ometanja studenata u studiranju.

Performans, napraviti listu, jako ozbiljnu sa tabelama gde će biti upisani studenti koji imaju 48+espb - fakulteti su naši.

Članci o nepovredivosti akademskog prostora i o samoorganizovanju.

Неповредивост академског простора
Члан 7.
Простор високошколске установе неповредив је и у њега не могу улазити припадници органа надлежног за унутрашње послове без дозволе надлежног органа те установе, осим у случају угрожавања опште сигурности, живота, телесног интегритета, здравља или имовине.
Права и обавезе студената
Члан 86.
Студент високошколске установе има права и обавезе утврђене овим законом и општим актом високошколске установе.
Студент има право:
1)    на упис, квалитетно школовање и објективно оцењивање;
2)    на благовремено и тачно информисање о свим питањима која се односе на студије;
3)    на активно учествовање у доношењу одлука, у складу са законом;
4)    на самоорганизовање и изражавање сопственог мишљења;
5)    на повластице које произлазе из статуса студента;
6)    на подједнако квалитетне услове студија за све студенте;
7)    на образовање на језику националне мањине, у складу са законом;
8)    на различитост и заштиту од дискриминације;
9)    да бира и да буде биран у студентски парламент и друге органе високошколске установе.
Студент је дужан да:
1)    испуњава наставне и предиспитне обавезе;
2)    поштује опште акте установе;
3)    поштује права запослених и других студената у високошколској установи;
4)    учествује у доношењу одлука у складу са законом.
Студент има право на жалбу у складу са статутом високошколске установе уколико високошколска установа прекрши неку од обавеза из става 2. тач. 1)-3) овог члана.

***

Predavanja počinju u 8h. U 7h da svi budemo na Filološkom fakulčtetu, kako bismo obavestili studente o početku blokade.

Ispred Filološkog fakulteta okačiti plakate i transparente da je u toku blokada Filološkog fakultetakao i transparente kojima poručujemo za šta se borimo.

Lepljenje plakata, iznošenje klupa i stolica. Što vise megafona, sa kojima bi obavestili sve prisutne i studente koji dolaze na fakultet o početku blokade.

Blokiramo dva ulaza na kojima će se obaveštavati studenti i profesori koji dolaze da je danas blokada Filološkog fakulteta do daljenje, dokle god se ne ispune naši zahtevi.

Na mapi zgrade su utvrđene blokirane učionice i hodnici.

Kada se Filološki fakultet blokira, poslati saopštenje svim medijskim redakcija da je započeta blokada Filološkog fakulteta, i da će ona trajati sve dok se ne ispune zahtevi studenata.

Blokada se odnosi na neogržavanje nastave, i kolokcijuma, dok će studentska služba neometano raditi, kao i individualne konsultacije sa profesorima, jer je moguće da će tako profesori shvatiti svrhu blokade i pridružiti nam se. Ako blokada ne počne pre nastave, njena blokada će se sprovesti na sledeći način. Ulazi se u učionice, uzvikuju parole. Profesorima ljubazno reći da danas neće moći da drže predavanja. Profesoru se priđe „izvinjavamo se, blokada je u toku, molimo vas da obustavite svoja predavanja“.

Pozvati sve u Salu heroja, pustiti video klip kako su kolege iz Zagreba blokirali nastavu. Poručiti da ćemo biti istrajni.

Sutra svakako mora biti održan plenum, koji ćemo organizovati na licu mesta, kada se budu stvorili uslovi za to.

Sutra treba na licu mesta odrediti redare. Tijane će nabaviti crvene marame za redare.

Kosta će da nabavi ozvučenje.

No comments:

Post a Comment