Tuesday, October 25, 2011

ZAPISNIK SA PLENUMA FILOLOŠKOG FAKULTETA 19.10.2011.


STANJE U KASI:. 6.231 RSD
DNEVNI RED:
  1. BLOKADA – KAKO DALJE?
  2. PREDSTAVLJANJE PLENUMA

  1. Na početku Plenuma govorilo se o nastavku blokade, uspostavljanju koordinacije sa Filozofskim, kao i o trajanju blokade na Filološkom do ponedeljka. Govorilo se i o sutrašnjem kontraprotestu i našem ograđivanju od istog. Takođe, spomenuta je i podrška studenata Filozofskog fakulteta u jačanju i održavanju barikada tokom četvrtog dana blokade.

Dogovoreno je da se napišu saopštenja o podršci profesora koji je prisustvovao plenumu, o izjavama dekanke u medijima koje nisu u skladu sa činjenicama i da se napiše saopštenje o širenju blokade na drugim fakultetima -„Blokiran drugi fakultet – koji je sledeći u nizu?“.
            Predložen je i program za alternativnu nastavu sa različitim sadržajima u cilju edukacije i informisanja studenata. Radi postizanja psihološkog efekta, aula i hodnici treba da budu obleplepljeni plakatima i da se muzika konstantno pušta. Istovremeno će se deliti leci, biće postavljeni transparenti i slogani. Govorilo se o pravilima ponašanja redara za vreme blokade i da moraju biti ljubazni, a nikako neprijatni.
            Gore pomenuti profesor je dobrovoljno predložio da održi predavanje na temu: „Mozak i umetnost“.
             Predložena je i blokada rektorata, Ministarstva i drugih fakulteta. Istaknuta  je potreba da se radne grupe što više aktiviraju kako bi se svi informisali i da se napiše zvanični pravilnik blokade. Izglasano je da delegati nemaju pravo pregovaranja sa Vladom, Ministarstvom i upravama fakulteta, već da primljene odgovore izlože na plenumu. Predloženo je da zahtevi budu istaknuti u holu i da na budućim plenumima tačke budu vremenski ograničene – koliko je vremena potrebno za diskusiju – kao i to da govornici tokom diskusije budu konkretniji u svojim izlaganjima.
Zaključak Plenuma održanog 19.10. tekuće godine je da se ne odustaje od zahteva i da se blokada nastavi sve do ispunjenja istih.

No comments:

Post a Comment