Thursday, October 13, 2011

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE PLENUMA STUDENATA I STUDENTKINJA FILOLOŠKOG FAKULTETA


U petak, 14. oktobra 2011. godine održava se studentski protest sa sledećim zahtevima:


1.      Da se finansiranje studija iz budžeta u narednoj godini omogući za sve studente i studentkinje fakulteta i visokih škola čiji je osnivač Republika Srbija sa ostvarenih 48 ESPB (od 60 koliko bi trebalo ostvariti po jednoj godini) u toku tekuće školske godine i da to pravilo i nepromenjen uslov za finansiranje iz budžeta ostanu da važe i ubuduće (kroz promenu Zakona o visokom obrazovanju)

2.      Da se pravo na finansiranje studija iz budžeta omogući u prvih peta ne samo u prve četiri godine od upisa studija (kroz promenu Zakona o visokom obrazovanju), a da se generacijama studenata i studentkinja upisanih 2006. i 2007. godine načelno pravo na finansiranje iz budžeta omogući u svih osam godina od upisa (u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju iz 2005, pre Zakona o izmeni i dopuni Zakona o visokom obrazovanju iz 2008. godine)

3.      Da se zakonski ograniče cene školarina za samofinansirajuće studente i studentkinje na svim fakultetima i visokim školama čiji je osnivač Republika Srbija na iznos od tri minimalne mesečne neto zarade u Republici Srbiji (kroz promenu Zakona o visokom obrazovanju)

Istovremeno, želimo da iskažemo protest zbog aktuelnog saopštenja Studentske konferencije univerziteta Srbije kojim se najavljuje akcija pod nazivom „10ka za Srbiju“. Naime, pomenuti studentski predstavnici koji danas navodno podržavaju zahteve svojih koleginica i kolega, zapravo su i učestvovali u donošenju poslednjih izmena Zakona o visokom obrazovanju koje su izuzetno nepovoljne po studentsku populaciju. Štaviše, oni su poslednja zakonska rešenja promovisali i branili. Pored navedenog, isti ti studentski predstavnici proteklih godina su u žiži javnosti zbog svoje povezanosti sa političkim partijama, posebno onima koje su formirale aktuelnu Vladu.

Ovom prilikom podsećamo i da se ista situacija sreće u svim drugim takozvanim zvaničnim studentskim predstavničkim telima. Ona samim načinom na koji su (Zakonom) osmišljena, njihovom strukturom i ingerencijama ne služe interesima studentkinja i studenata, već upravo suprotno – fakultetskim, univerzitetskim i, konačno, državnim vlastima.

Naš današnji protest organizujemo u koordinaciji sa koleginicama i kolegama u Novom Sadu koji su danas takođe na ulicama i u solidarnosti sa studentskim protestima u Boru i Nišu. Pozivamo sve studentkinje i studente da nam se pridruže u organizovanju protesta i plenuma kako bismo jednom zauvek rešili naše zajedničke probleme.

ŠKOLOVANJE JE PRAVO SVIH, A NE SAMO BOGATIH!

DOLE ŠKOLARINE - ZNANJE NIJE ROBA!

No comments:

Post a Comment