Wednesday, October 26, 2011

Saopštenje za javnost povodom pokušaja stranačkih svojatanja


Studenti u blokadi na Filološkom fakultetu u Beogradu se odlučno ograđuju od pokušaja uzurpacije našeg protesta od strane vođstava političkih stranaka i organizacija.

Naš protest je nestranačkog karaktera, a naša politika je usmerena isključivo prema borbi za naša socijalna prava, navedena u zahtevima plenuma studenata Filozofskog i Filološkog fakulteta.

Ograđujemo se od svih pokušaja stranaka i sličnih organizacija da se okoriste uspesima i rastom naše borbe. Činjenica da više političkih grupacija pokušava da se otima o naš protest je svakako znak da postajemo sve uspešniji i da je naša odlučnost sve jasnija javnosti.

Podjednako smo odlučni i u čuvanju nezavisnosti i otvorenosti našeg protesta. Ne negirajući svakom studentu njegovo individualno pravo da se, poput svakog svesnog pojedinca, bavi politikom i bira svoju političku opciju, rešeni smo da sačuvamo instituciju plenuma od politikantskih monopola.

Plenumi su direktno-demokratska tela koja su otvorena za sve studente i na kojima svaki student koji učestvuje zastupa samog sebe i ne govori u ime nikakvih drugih političkih struktura.

Radna grupa za odnose sa medijima Studentskog plenuma Filološkog fakulteta u Beogradu

No comments:

Post a Comment