Tuesday, October 4, 2011

zapisnik sa plenuma 3.10.2011.


Zapisnik sa Plenuma/Zbora  Filološkog fakulteta 3. oktobar

Moderatori: Stefan, Darko.

Zapisničar: Bane

Broj studenata: 123.

Blagajna: Od prethodnog Plenuma/Zbora je ostalo 1651 dinar, a na današnjem je sakupljeno 5966 dinara, tako da sada u kasi imamo 7617 dinara. Pare se nalaze kod Aleksandre.

Dnevni red:

1.       Izveštaj sa akcije na prijemu brucoša.
2.       Protest za četvrtak 6. oktobar.
3.       Radne grupe.
4.       Donacije.

Zapisnik:

1.       Izveštaj sa akcije na prijemu brucoša.

Ceca je dala izveštaj o uspešno odrađenoj akciji u Sali heroja. Bilo je malih problema sa kašnjenjem letaka i transparenta, ali smo na kraju uspeli da podelimo sve letke i transparent je bio spreman za akciju. Posle svečane himne Gaudeamus Igitur, sa balkona sale je okačen veliki transparent «Школовање је право свих, а не само богатих! » koji je naišao na aplauze prosutnih brucoša. Tada se skandiralo „Dole školarine“ a kada je studentkinja prodekanka imala reč za govornicom skandiralo se i „Karijeristi“. Akcija je definitivno prošla uspešno, a Luka je sve to i zabeležio kamerom. Uskoro se očenuje i video klip.

2.       Protest za četvrtak 6. oktobar.

Na početku rasprave smo imali dve informacije u vezi prijavljivanja protesta, da se on može prijaviti dva dana ranije i pet dana ranije. Međutim kolege sa prošlogodišnjih protesta su nam rekli da se protesti u mestu prijavljuju dva dana ranije, dok se protesti u pokretu prijavljuju pet dana pre održavanja.

U konstruktivnoj raspravi izdvojilo se nekoliko predloga kako bi protest trebao da izgleda. Na samom početku  su se nametnula pitanja, snage trenutnog studentskog pokreta na Filološkom fakultetu, pa se diskutovalo o tome da li treba ići u protesnu šetnju ili u blokade državnih institucija (Fakluteta, Rektorata). Blokada se ispostavila kao krajnja mera, i neadekvatna u ovom trenutku zbog stvaranja loše atmosfere među studentskom populacijom zbog još uvek ne završenih ispitnih rokova. Prvo se mora raditi na mobilizaciji studenata pa potom ići na blokade fakulteta, jer bi tada imali legitimitet. Svi smo se složili da bi trebalo krenuti mobilizacije na ostalim fakultetima. Prva u nizu će biti akcija na FMU (muzička akademija) u sredu 5. oktobra, sa okupljanjem ispred FMU (u parku Manjež) u 11h, pošto prijem počinje u 12h.

Bilo je reči o uplivima partija na samom plenumu/zboru, nvo i drugih organizacija, ali se to rešilo time da plenum/zbor svojom funkcijom ima punu kontrolu nad svim organizacijama baš zbog direktne demokratije.

Koleginica Jelena Lukić je pomenula da se nešto dešava u Novom sadu, i da ona ima kontakt sa kolegama iz Novog sada, pa će nas obavestiti o njihovom delovanju i pokušati da uspostavimo vezu sa njima.

Od svih ponućenih predloga plenum/zbor je izglasao sledeće predloge:
*Obilazak fakulteta zbog mobilizacije studenata.
*Šetnja do Ministarstva obrazovanja u Nemanjinoj.
*Blokada Rektorata.
*Akcija na FMU.

U četvrtak se nalazimo u 12h ispred Filološkog, potom krećemo u protestnu šetnju (maršuta je dogovorena, ali je nećemo navesti iz bezbedonosnih razloga..) 

Tehničke stvari, i radne grupe:

1.       Radna grupa za organizaciju protesta. 
2.       Mediji (razgovori sa novinarima, pre, za vreme i po završetku protesta). 
3.       Propaganda (deljenje letaka i lepljenje plakata na drugim fakultetima do dana protesta). 
4.       Redari (voditelji mase sa svih strana). 
5.       Grupa za pisanje letaka i saopštenja.
Svaka od radnih grupa oformiće svoju mejl listu koja će služiti za dogovaranje i odrađivanje zadatog posla.
Svi koji žele da se pridruže radnim grupama, mogu se prijaviti na narednom plenumu.
Osobe koje bi vršile dužnost redara na protestu neka se jave preko mejling liste plenuma!

Kolege kod kojih se nalazi transparent «Школовање је право свих, а не само богатих! » treba da se pojave u sredu 5. oktobra ispred zgrade FMU u parku Manjež u 11h, a kolega iz radne grupe za propagandu trebaju da ištampaju oko 200 letaka iste sadržine, koji bi se podelili brucošima, isto u 11h.

Sledeći Plenum/Zbor je zakazan sa petak 7. oktobar sa početkom u 14h na Filološkom fakultetu.

No comments:

Post a Comment