Friday, October 14, 2011

Zahtevi predati upravi Filološkog fakulteta


Пленум студената и студенткиња Филолошког факулетета у Београду

Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Студентски трг 3, Београд

Београд, 14. октобар 2011.

Декану, деканском колегијуму, секретарима катедри

Поштовани,

Пленум студената Филолошког факултета у Београду утврдио је низ проблема при поновном упису курсева, процедури уписа мастер студија, распореду испита и оцењивању на испиту, спровођењу и промени студијских програма, те Вас позива да испуните следеће захтеве студената:

1)      да се за студенте уписане по старом програму у апсолвентском статусу априлски, октобар 2 и децембарски утврде као регуларни испитни рокови, са правом полагања испита без ограничења, и писменог и усменог дела, као и да се за ове студенте и за студенте уписане по реформисаним студијским програмима (2006. године и касније) којима је остало мање од 37 ЕСПБ до испуњења студијског програма уведу поред ових још три регуларна испитна рока,
2)      да се омогући бесплатан понован упис курсева који су већ једном плаћени,
3)      да се укине обавеза поновног слушања и полагања предиспитних обавеза за курсеве који су већ једном одслушани и испуњене су предиспитне обавезе,
4)      да се за упис на мастер студије утврди број места за сваки студијски профил у оквиру програма ЈКК појединачно, уместо збирно за цео студијски програм ЈКК,
5)      да се укине ограничење са појединих курсева да се на појединачним деловима испита мора испунити преко 50% захтева, већ да се испит оцењује према укупном броју остварених поена,
6)      да се на свим катедрама и за све студенте доследно спроведе универзитетски Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту, а нарочито у делу да се са 51 поеном добија оцена 6 а са 91 поеном оцена 10,
7)      да се испити из обавезних курсева са исте године студијског програма не могу заказивати за исти дан,
8)      да се студентима који нису благовремено обавештени о обавези полагања педагошко-методолошких курсева омогући да добију звање професора без полагања ових курсева,
9)      да се омогући превођење бодова у статусу ОПИ у статус ИП уколико се информатором предвиђени ОПИ курсеви не држе,
10)   да се онемогући ретроактивна промена курикулума на штету студената, а нарочито смањивање ЕСПБ вредности већ уписаних курсева,
11)   да се изради нова листа изборних курсева, у којој неће бити курсева који немају изборност или се не држе, и да се ова листа одржава ажурном.
12)   да се висина школарине ограничи на висину три минималне месечне зараде у Републици Србији, а да се цена бода изводи из цена школарина.Студенти и студенткиње Филолошког факулетета Универзитета  у Београду

No comments:

Post a Comment